tel.: 604-500-918, mail.: adwokat@dariuszsieka.pl


PRAWO KARNE I WYKROCZENIA KRAKÓW

W zakresie prawa karnego i wykroczeń kancelaria adwokacka zapewnia:

 • reprezentowanie i obronę przez adwokatów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuraturą, jak również w postępowaniu sądowym,
 • obronę w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone,
 • działamy w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • przygotowujemy prywatne akty oskarżenia,
 • przygotowujemy subsydiarne akty oskarżenia,
Nasi adwokaci zapewniają obronę karną we wszystkich rodzajach spraw karnych, w tym w szczególności w zakresie następujących przestępstw:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 •   nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 Kodeks Karny),
 •   ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 Kodeks Karny),
 •   inne naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia ( art. 157 Kodeks Karny),
 •   bójka, pobicie - udział w bójce lub pobiciu (art. 158 Kodeks Karny),
 •   narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka (art. 160 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 •  spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu (art. 163 Kodeks Karny) np. pożar, zawalenie sie budowli itp.
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 •   wypadek komunikacyjny (art. 177 Kodeks Karny),
 •   spowodowanie wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178 Kodeks Karny),
 •   prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178a kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko wolności
 •   pozbawienie wolności (art. 189 Kodeks Karny),
 •   groźba karalna (art. 190 Kodeks Karny),
 •   stalking - uporczywe nękanie (art. 190 a Kodeks Karny)
 •   naruszenie miru domowego (art. 193 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 •   znęcanie się fizyczne lub psychiczne (art. 207 Kodeks Karny),
 •   niealimentacja (art. 209 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 •   pomówienie, zniesławienie (art. 212 Kodeks Karny),
 •   zniewaga (art. 216 Kodeks Karny),
 •   naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 •   podrobienie lub przerobienie dokumentu (art. 270 Kodeks Karny),
 •   poświadczenie nieprawdy (art. 271 Kodeks Karny),
 •   zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu (art. 276 Kodeks Karny),
Przestępstwa przeciwko mieniu
 •   kradzież (art. 278 Kodeks Karny),
 •   kradzież z włamaniem ( art. 279 Kodeks Karny),
 •   rozbój - kradzież z użyciem przemocy (art. 280 par.1 Kodeks karny) lub gdy sprawca 
 •   posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub
 •   środkiem obezwładniającym (art. 280 par.2 Kodeks Karny),
 •   oszustwo (art. 286 Kodeks Karny),
 •   niszczenie lub uszkadzanie mienia (art. 288 Kodeks Karny),
 •   paserstwo (art. 291 Kodeksu Karnego),
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 •   przestępstwa z art. 296 -316 Kodeksu Karnego
Przestępstwa narkotykowe
 •   wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie narkotyków (środków odurzających, substancji
 •   psychotropowych - art. 53 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 •   posiadanie narkotyków ( środków odurzających lub psychotropowych - art. 62 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 •   wprowadzanie do obrotu środków odurzających ( art. 56 w/w ustawy),
 •   udzielanie, ułatwianie, umożliwianie użycia narkotyków ( art. 57 w/w ustawy),
 •   uprawianie maku, konopi (art.63 w/w ustawy).

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii prosimy o kontakt tel.604-500-918 albo mail: adwokat@dariuszsieka.pl 

Sprawy karne Kraków • Prawo karne Kraków

Pozostałe usługi prawne