Zrobimy To Razem

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc w sądzie

Obsługa prawna firm, zakładanie i rejestracja spółek

prawo gospodarcze i handlowe

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

  • stała obsługa prawna firm, spółek cywilnych i handlowych
  • zakładanie, rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń
  • sprawy upadłościowe i naprawcze
  • prawo przewozowe
  • przygotowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • dochodzenie roszczeń o zwrot zadatku lub zaliczki
  • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym
  • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym
  • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj swoje prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami