Artykuły

SEO

Dobrowolne poddanie się karze

Zdarza się, iż osoba popełniająca przestępstwo, świadoma swojej winy, decyduje się na akceptację odpowiedzialności i gotowość do przyjęcia wyznaczonej przez sąd kary. Sprawca, zamiast dążyć

Czytaj Więcej »
SEO

Jak wygląda tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu jurysdykcyjnym. Z uwagi na dotkliwy i izolacyjny charakter

Czytaj Więcej »
SEO

Umowa O Roboty Budowlane

Umowa o roboty budowlane zaliczana jest do kategorii nazwanych umów cywilnoprawnych. Umowy nazwane to takie, które są prawnie uregulowane, tj. znajdują się w Kodeksie cywilnym

Czytaj Więcej »

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami