zrobimy to razem

Prawo nieruchomości

Pomoc w sądzie

Umowy deweloperskie - analiza prawna

prawo nieruchomości

W zakresie prawa nieruchomości kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

 • analiza prawna umów przedwstępnych,
 • analiza prawna umów deweloperskich,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, gruntów, działek,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • ochrona prawa własności, roszczenia windykacyjne,
 • ochrona posiadania, naruszenie posiadania, roszczenia posesoryjne,
 • realizowanie wpisów do ksiąg wieczystych – wpis i wykreślenie hipoteki,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności i wszelkie roszczenia z tym związane: rozliczenie pożytków i nakładów,
 • ustanowienia lub uchylenia służebności osobistych,
 • ustalenie lub uchylenie służebności gruntowych, przejazdu, przechodu,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • spory współwłaścicieli co do sposobu korzystania i zarządu nieruchomością wspólną,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nakładów i pożytków z nieruchomości

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj Swoje Prawa​

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami