Zrobimy to razem

Prawo administracyjne

Pomoc w sądzie

Reprezentacja, skargi, odwołania

prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • składanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
  • sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj swoje prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami