Zrobimy to razem 

Prawo pracy

Pomoc w sądzie pracy

Prawo pracy - zakres spraw

prawo pracy

W zakresie prawa pracy kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy
 • analiza i opiniowanie prawne umów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji, a także kontraktów menadżerskich
 • ochrona pracownika w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę)
 •  prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy
 • dochodzenia odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
 • zwolnienie dyscyplinarne (odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego)
 • dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy (wypadek w pracy)
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem
 • naruszenie dóbr osobistych w pracy
 • dochodzenie roszczeń w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników
 • prowadzenie spraw dotyczących zwolnień indywidualnych i grupowych
 • przygotowywanie wszelkich pozwów w sprawach pracowniczych i innych pism procesowych

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj swoje prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami