Zrobimy To Razem

Prawo karne

Pomoc w sądzie

Prawo karne i wykroczenia

prawo karne

W zakresie prawa karnego i wykroczeń kancelaria adwokacka zapewnia:

 • reprezentowanie i obronę przez adwokatów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji i Prokuraturą, jak również w postępowaniu sądowym,
 • obronę w postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • reprezentujemy osoby pokrzywdzone,
 • działamy w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • przygotowujemy prywatne akty oskarżenia,
 • przygotowujemy subsydiarne akty oskarżenia,

Obrona w postępowaniu karnym

Nasi adwokaci zapewniają obronę karną we wszystkich rodzajach spraw karnych, w tym w szczególności w zakresie następujących przestępstw:

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 Kodeks Karny),
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 Kodeks Karny),
 • inne naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia ( art. 157 Kodeks Karny),
 • bójka, pobicie – udział w bójce lub pobiciu (art. 158 Kodeks Karny),
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka (art. 160 Kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

 • spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu (art. 163 Kodeks Karny) np. pożar, zawalenie sie budowli itp.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • wypadek komunikacyjny (art. 177 Kodeks Karny),
 • spowodowanie wypadku komunikacyjnego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178 Kodeks Karny),
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178a kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko wolności

 • pozbawienie wolności (art. 189 Kodeks Karny),
 • groźba karalna (art. 190 Kodeks Karny),
 • stalking – uporczywe nękanie (art. 190 a Kodeks Karny)
 • naruszenie miru domowego (art. 193 Kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

 • znęcanie się fizyczne lub psychiczne (art. 207 Kodeks Karny),
 • niealimentacja (art. 209 Kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

 • pomówienie, zniesławienie (art. 212 Kodeks Karny),
 • zniewaga (art. 216 Kodeks Karny),
 • naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

 • podrobienie lub przerobienie dokumentu (art. 270 Kodeks Karny),
 • poświadczenie nieprawdy (art. 271 Kodeks Karny),
 • zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu (art. 276 Kodeks Karny),

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • kradzież (art. 278 Kodeks Karny),
 • kradzież z włamaniem ( art. 279 Kodeks Karny),
 •  rozbój – kradzież z użyciem przemocy (art. 280 par.1 Kodeks karny) lub gdy sprawca
 • posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub
 • środkiem obezwładniającym (art. 280 par.2 Kodeks Karny),
 • oszustwo (art. 286 Kodeks Karny),
 • niszczenie lub uszkadzanie mienia (art. 288 Kodeks Karny),
 • paserstwo (art. 291 Kodeksu Karnego),

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

 • przestępstwa z art. 296 -316 Kodeksu Karnego

Przestępstwa narkotykowe

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie narkotyków (środków odurzających, substancji
 • psychotropowych – art. 53 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • posiadanie narkotyków ( środków odurzających lub psychotropowych – art. 62 ust. o przeciwdziałaniu narkomanii),
 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających ( art. 56 w/w ustawy),
 • udzielanie, ułatwianie, umożliwianie użycia narkotyków ( art. 57 w/w ustawy),
 • uprawianie maku, konopi (art.63 w/w ustawy).

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj swoje prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami