Zrobimy to razem

Prawo cywilne

Pomoc w sądzie cywilnym

Odszkodowania, sprawy o zapłatę

prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania za szkody komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
  dochodzenie odszkodowań z oc i ac
 • dochodzenie roszczeń za szkody na osobie (uszkodzenia i urazy ciała) oraz za szkody na mieniu
 • dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
 • odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • ochrona dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy
 • windykacja należności
 • dochodzenie roszczeń z umowy sprzedaży, dostawy, pożyczki, przewozu i innych umów cywilnoprawnych
 • roszczenia związane z wadami oświadczeń woli – błąd, podstęp
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

"Wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają"

Monteskiusz

Plan działania

Znaj swoje prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami