Zrobimy to razem 

Prawo rodzinne

pomoc w sądzie rodzinnym

Prawo rodzinne i opiekuńcze - rozwody

prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego nasza kancelaria adwokacka zapewnia reprezentowanie przez adwokatów w szczególności w następujących sprawach:

 • rozwód – prowadzenie spraw o rozwód (rozwód za porozumieniem stron, rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie),
 • separacje – prowadzenie spraw o separacje (separacja za porozumieniem stron, separacja bez orzekania o winie, separacja  z orzekaniem o winie),
 • władza rodzicielska – sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskie,
 • alimenty – sprawy o alimenty na rzecz dzieci, o alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, sprawy o podwyższenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o przyczynianie sie do zaspokajanie potrzeb rodziny, sprawy o wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • kontakty – uregulowanie kontaktów z dziećmi, zmiana sposobu kontaktów ustalonych sądownie,
 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów i wydatków powstałych w trakcie małżeństwa,
 • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód lub separacje,
 • mieszkanie – korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód lub separacje,
 • rozdzielność majątkowa – prowadzenie spraw o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, intercyza,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • opieka prawna

"Wolność To Prawo Czynienia Wszystkiego, Czego Ustawy Nie Zabraniają"

Monteskiusz

Znaj Swoje Prawa

W celu ustalenia terminu spotkania z adwokatem w Kancelarii

prosimy o kontakt

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami