Elektroniczny Dziennik Budowy

Od 27 stycznia 2023 r. możemy prowadzić dziennik budowy w postaci elektronicznej w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy (dalej: EDB). Co to takiego i kto będzie mógł skorzystać z tej opcji?

ELEKTRONICZNY DZIENNIK BUDOWY

Do tej pory, budowa domu wymagała gromadzenia i składowania masy papierowej dokumentacji, co od 27 stycznia 2023 r. może się w znacznym stopniu zmienić. Elektroniczny Dziennik Budowy to kolejna już zmiana w ramach cyfryzacji w budownictwie, tj. kolejnej nowelizacji ustawy prawo budowlane. Uprzednio, od 1 marca 2021 r. ustawodawca wprowadził możliwość składania przez internet dokumentów związanych z budową za pośrednictwem portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl. Następnie, od 1 stycznia 2023 r. jest możliwość prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB. Kolejnym etapem cyfryzacji budownictwa jest właśnie EDB, któremu poświęcamy dzisiejszy wpis!

System Elektronicznego Dziennika Budowy został uruchomiony pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Aktualnie inwestor może wybrać, czy będzie prowadził dziennik budowy w formie elektronicznej, czy papierowej. Powyższe ma się zmienić od 1 stycznia 2030 r., gdzie wersja elektroniczna dziennika budowy ma być obowiązkowa.

Wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy uargumentowane jest tym, iż inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty na budowie. Każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer. Umożliwi to odnalezienie dziennika w systemie elektronicznego dziennika budowy i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. Dostęp do dziennika jest możliwy w przeglądarce jak i z aplikacji mobilnej na telefonie.

WYDANIE ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA BUDOWY

EDB może założyć każdy inwestor, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Co do zasady, Elektroniczny Dziennik Budowy można założyć i prowadzić przez stronę internetową, ale również będziemy mogli to zrobić poprzez aplikację mobilną w naszym telefonie komórkowym. Do założenia EDB, inwestor będzie musiał posiadać profil zaufany, e-dowód lub potwierdzić tożsamość poprzez bankowość elektroniczną.

Po założeniu EDB, inwestor w każdym momencie będzie mógł nadać dostęp do swojego dziennika uczestnikom procesu budowlanego, tj. np.: kierownikowi budowy, projektantowi czy inspektorowi nadzoru inwestorskiego, którzy będą uprawnieni do dokonywania wpisów w dzienniku.

MOŻLIWOŚCI ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA BUDOWY

Co do zasady, Elektroniczny Dziennik Budowy daje nam takie same możliwości jak papierowy dziennik budowy. Jest również równorzędnym dokumentem urzędowym.

Dzięki wprowadzeniu EDB mamy możliwość m.in.:

  • bezpłatnego założenia dziennika budowy z domu, za pomocą kilku kliknięć,
  • dodawania i poprawiania wpisów w dzienniku w każdym momencie,
  • dowolnego nadawania uprawnień uczestnikom procesu budowlanego,
  • złożenia dziennika budowy do odpowiedniego organu jednym kliknięciem myszki bądź palca.

Analizując powyższe, wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy, w teorii, wydaje się bardzo dobrym pomysłem, który zdecydowanie usprawni cały proces i ułatwi pracę wielu podmiotom. Z doświadczenia jednak wiemy, iż w praktyce często systemy elektroniczne nie spełniają swoich funkcji i oczekiwań w 100%, dlatego też na ocenę funkcjonalności Elektronicznego Dziennika Budowy jeszcze przyjdzie czas.

Opublikuj:

Pozostałe artykuły

Czym jest zorganizowana grupa przestępcza?

Zorganizowane grupy przestępcze stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla społeczeństw na całym świecie. Ich złożona struktura, specjalizacja w różnych dziedzinach przestępczości oraz zdolność do szybkiego

Kradzież a kradzież z włamaniem

Pojęcie kradzieży jest dobrze znane i szeroko stosowane w prawie karnym, jednak warto zrozumieć różnice między przestępstwem kradzieży a kradzieżą z włamaniem, gdyż mają one

Skontaktuj się z nami

Naszym celem jest pomaganie ludziom w najlepszy możliwy sposób. Jest to podstawowa zasada w każdej sprawie i przyczyna do sukcesu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać konsultację. 

Obszary działań

Skontaktuj się z nami